Kategorie
Newsletter
Jeżeli chcesz być informowany o nowościach w naszym sklepie wpisz swój e-mail.
boxes_content_top
Poleć znajomemu nasz sklep
Imię i nazwisko nadawcy
Imię i nazwisko adresata
Adres e-mail adresata
Optimal Czystoscihigiena.pl®
Sklep internetowy Czystość i higiena
80-404 Gdańsk, ul. Mikołaja Reja 3, Polska
Tel. +48 (58) 762 25 55
Fax +48 (58) 763 43 89

Adres e-mail: sklep@czystoscihigiena.pl
Kontakt GG: 5360781 Darek pytanie
Kontakt GG: 12830484 Jarek pytanie
Informacje
Tagi

Polityka prywatności firmy Optimal Dariusz Jackiewicz

Zasadą firmy Optimal jest przestrzeganie wszelkich obowiązujących przepisów prawa dotyczących prywatności i ochrony danych. Niniejsze zobowiązanie odzwierciedla wagę, jaką przywiązujemy do zyskania i utrzymania zaufania naszych klientów, partnerów biznesowych, pracowników oraz innych osób, które przekazują nam swe dane osobowe.

Niniejsza polityka prywatności opisuje, w jaki sposób Optimal Dariusz Jackiewicz chroni prywatność użytkowników podczas gromadzenia danych osobowych za pośrednictwem witryny internetowej Czystoscihigiena.pl®

W rozumieniu niniejszych Zasad termin „dane osobowe” oznacza informacje, same w sobie lub w kombinacji z innymi informacjami nam dostępnymi, osobiście identyfikujące użytkownika.

Niniejsze Zasady obowiązują przede wszystkim do niniejszej witryny sieci Web, jak i w stosunku do pozostałych witryn internetowych, których właścicielem jest Optimal Dariusz Jackiewicz, każda z witryn jest dalej zwana „Witryną internetową Optimal Dariusz Jackiewicz".

Deklaracja prywatności witryny sieci Web

Choć niniejsze Zasady obowiązują zasadniczo w stosunku do wszystkich witryn internetowych Optimal, każda nasza witryna internetowa została powołana dla innych celów i posiada różne funkcje. Jeżeli dodatkowe lub inne ujawnienia wymagane są w przypadku określonej witryny internetowej firmy Optimal, wskażemy zakres takich ujawnień w samej witrynie lub w odrębnej deklaracji prywatności witryny sieci Web („Deklaracja prywatności witryny sieci Web”) umieszczonej w takiej witrynie. Każde takie indywidualne ujawnienia lub „Deklaracje prywatności witryny sieci Web” uzupełniają i modyfikują niniejsze Zasady, jednak tylko w odniesieniu do witryny internetowej Optimal, w której zostaną umieszczone.

Zgoda użytkownika

Korzystając witryny internetowej Czystoscihigiena.pl® firmy Optimal Dariusz Jackiewicz lub przekazując nam dane osobowe, użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie swych danych osobowych w sposób wskazany w niniejszych Zasadach oraz we wszelkich stosownych Deklaracjach prywatności obowiązujących na poziomie krajowym lub na poziomie konkretnej witryny sieci Web.

Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie swych danych osobowych w sposób wskazany w niniejszych Zasadach (oraz we wszelkich stosownych Deklaracjach prywatności obowiązujących na poziomie krajowym lub na poziomie konkretnej witryny sieci Web), zobowiązany jest powstrzymać się od korzystania z jakichkolwiek  witryn internetowych firmy Optimal Dariusz Jackiewicz.

Ograniczenia w przedmiocie gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania danych osobowych

W zakresie wymaganym przepisami obowiązującego prawa zawsze, gdy Optimal Dariusz Jackiewicz gromadzi dane osobowe za pośrednictwem witryny internetowej Czystoscihigiena.pl® i zobowiązuje się:

• przekazać w sposób terminowy stosowne zawiadomienie użytkownikowi o sposobie postępowania z jego danymi;

• gromadzić, wykorzystywać, ujawniać i przekazywać dane osobowe użytkownika tylko za jego zgodą, wyraźną bądź dorozumianą, w zależności od istotności danych osobowych, wymagań prawnych oraz innych czynników;

• gromadzić dane osobowe użytkownika dla konkretnych, w sposób szczegółowy ograniczonych celów. Informacje, które gromadzimy, mają charakter istotny, odpowiedni a ich zakres nie jest nadmierny dla celów, dla których podlegają gromadzeniu;

• przetwarzać dane osobowe użytkownika w sposób odpowiadający celom, dla których je pierwotnie gromadzono lub na które w okresie późniejszym użytkownik wyrazi zgodę;

• podjąć komercyjnie uzasadnione kroki w celu zapewnienia, że dane osobowe użytkownika są wiarygodne odpowiednio do zakresu ich przeznaczenia, dokładne, kompletne oraz w stosownych przypadkach, regularnie aktualizowane;

• nie wykorzystywać danych osobowych użytkownika na potrzeby marketingu bezpośredniego bez umożliwienia użytkownikowi podjęcia decyzji o „rezygnacji z otrzymywania stosownych przesyłek”;

• oraz podjąć odpowiednie środki, umowne lub inne, w celu zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych ujawnianych osobie trzeciej lub przekazywanych do innego kraju, w tym w ramach transferów wewnątrz firmy Optimal Dariusz Jackiewicz

Informacje gromadzone za pośrednictwem witryn internetowych Optimal Dariusz Jackiewicz, i w jaki sposób mogą być wykorzystywane

Kiedy użytkownik uzyskuje dostęp i korzysta z witryny internetowej Web firmy Optimal Dariusz Jackiewicz, możemy na 3 sposoby gromadzić informacje o nim, a mianowicie:

1. Informacje przesyłane nam przez przeglądarkę sieci Web użytkownika

Optimal gromadzi informacje przesyłane nam automatycznie przez przeglądarkę sieci Web użytkownika. Informacje takie zwykle obejmują adres IP providera internetowego użytkownika, nazwę systemu operacyjnego użytkownika (taką jak Macintosh® lub Windows®) oraz nazwę i wersję przeglądarki (taką jak Internet Explorer® lub Netscape®). Zakres otrzymywanych przez nas informacji zależy od ustawień przeglądarki sieci Web użytkownika. Użytkownik winien sprawdzić swą przeglądarkę sieci Web, jeżeli chce dowiedzieć się, jakie informacje jego przeglądarka wysyła lub jak zmienić jej ustawienia.

Informacje przekazywane przez przeglądarkę użytkownika nie pozwalają na jego osobistą identyfikację. Korzystamy z takich informacji w celu stworzenia danych statystycznych pomagających nam rozwijać nasze witryny oraz czynić je bardziej kompatybilnymi z technologiami stosowanymi przez naszych internetowych gości.

2. Informacje gromadzone poprzez umieszczenie „cookies” w komputerze użytkownika

Optimal może uzyskiwać informacje o użytkowniku drogą instalacji “etykietki” na twardym dysku komputera użytkownika, taka etykietka zwana jest “cookies”.

Szczegółowy opis sposobu działania "cookies" jest zawarty w części Regulamin cookies Dariusz Jackiewicz

Wszystkie nasze witryny internetowe Optimal korzystają z “sesyjnych cookies”. "Sesyjne cookies" stosuje się w celu oznaczenia komputera użytkownika wygenerowanym przez komputer jednoznacznym identyfikatorem podczas uzyskiwania dostępu do naszej witryny. "Sesyjne cookies" nie identyfikuje użytkownika osobiście i wygasa po zamknięciu przeglądarki. Na podstawie "sesyjnych cookies" gromadzimy informacje statystyczne o sposobach korzystania z naszych witryn przez odwiedzających - które strony oglądają, których łączy używają i jak długo pozostają na każdej stronie. Analizujemy takie informacje (zwane “danymi clickstream”) w formie statystycznej w celu lepszego zrozumienia zainteresowań i potrzeb odwiedzających oraz poprawy treści i funkcjonalności naszych witryn.

Niektóre witryny internetowe Optimal korzystają także z “trwałych cookies”. Nie wygasają one z chwilą zamknięcia przeglądarki; pozostają w komputerze użytkownika do czasu ich usunięcia. Przypisując komputerowi użytkownika jednoznaczny identyfikator, jesteśmy w stanie stworzyć bazę danych poprzednich wyborów i preferencji użytkownika a w sytuacjach, w których takie określenie wyborów i preferencji jest ponownie wymagane, możemy je zapewnić w sposób automatyczny, oszczędzając użytkownikowi czasu i wysiłków. Na przykład, po dokonaniu zakupu przez użytkownika, jeżeli zdecyduje się on na kolejny zakup, adres wysyłkowy użytkownika pozostanie zapisany i wymagać będzie jedynie potwierdzenia przez użytkownika. Jeżeli witryna internetowa Optimal korzysta z “trwałych cookies”, zawiadamiany użytkownika o tym w Deklaracji prywatności umieszczonej w takiej witrynie.

Jeżeli użytkownik nie chce otrzymywać "cookies" może ustawić swoją przeglądarkę na odrzucanie "cookies" lub na każdorazowe zawiadamianie w przypadku zapisania "cookies" na komputerze użytkownika. Choć użytkownik nie jest zobowiązany do przyjmowania "cookies" podczas odwiedzania witryny internetowej Optimal, może on nie być w stanie korzystać z całej funkcjonalności witryny, jeżeli jego przeglądarka odrzuci nasze "cookies".

3. Informacje, które użytkownik przekazuje w sposób świadomy i dobrowolny

Optimal gromadzi informacje, które użytkownik świadomie i dobrowolnie przekazuje podczas korzystania z witryny internetowej czystoscihigiena.pl, na przykład, informacje, jakie użytkownik przekazuje, zapisując się dla celów otrzymywania zawiadomień pocztą elektroniczną, wypełniając kwestionariusz lub zadając nam pytania bądź przesyłając nam swe opinie. W wielu przypadkach informacje takie mają charakter danych osobowych.

Optimal korzysta z takich informacji dla celów, dla których podlegają przekazaniu przez użytkownika. Na przykład, jeżeli użytkownik przekaże swój adres e-mail podczas zapisywania się dla celów otrzymywania zawiadomień pocztą elektroniczną, korzystamy z adresu e-mail na potrzeby dostarczania na wniosek użytkownika zawiadomień pocztą elektroniczną.

Możemy także korzystać z informacji, jakie gromadzimy za pośrednictwem witryn internetowych Optimal dla różnorodnych celów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą takich, jak obsługa klienta, zapobieganie oszustwom, badania rynku, usprawnienie naszych produktów i usług oraz przekazywanie użytkownikowi i jego firmie informacji oraz ofert, które w naszej opinii mogą ich zainteresować. Możemy także usunąć wszelkie dane umożliwiające osobistą identyfikację i korzystać z reszty dla celów historycznych, statystycznych, czy naukowych.

Witryny internetowe Optimal pozwalają na dokonanie wyboru w przedmiocie wykorzystania danych osobowych użytkownika. W większości przypadków prosimy użytkownika o wskazanie swych wyborów z chwilą przekazywania swych danych osobowych na stosownej stronie.

Udostępnianie danych osobowych

Optimal nie sprzedaje danych osobowych zgromadzonych za pośrednictwem swych witryn internetowych brokerom działającym na rzecz list wysyłkowych bez wyraźnej zgody użytkownika.
Optimal może wymieniać dane osobowe użytkownika z innymi jednostkami Optimala. Kiedy tak czynimy, powyższe inne jednostki Optimala korzystają z danych użytkownika w sposób zgodny z celami, dla których pierwotnie je gromadzono (lub na które użytkownik w okresie późniejszym wyrazi zgodę) oraz tylko w sposób dozwolony niniejszymi Zasadami, wszelkimi obowiązującymi na poziomie krajowym lub na poziomie konkretnej witryny sieci Web Deklaracjami prywatności oraz wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi prywatności i ochrony danych.

Optimal może także udostępniać dane osobowe użytkownika osobom trzecim, którym zlecamy realizację usług wsparcia na naszą rzecz. Takie osoby trzecie są zobowiązane korzystać z danych osobowych, jakie im udostępniamy, tylko w celu realizacji usług w naszym imieniu oraz traktować dane osobowe użytkownika jako ściśle poufne.

W niektórych przypadkach Optimal może udostępniać dane osobowe użytkownika osobom trzecim, z którymi współpracuje przy dostarczaniu produktów i usług naszych klientom. Kiedy tak czynimy, zobowiązujemy naszych partnerów do korzystania z danych osobowych, jakie im udostępniamy, w sposób zgodny z celami, dla których pierwotnie je gromadzono (lub na które użytkownik w okresie późniejszym wyrazi zgodę) oraz tylko w sposób dozwolony niniejszymi Zasadami, wszelkimi obowiązującymi na poziomie krajowym lub na poziomie konkretnej witryny sieci Web Deklaracjami prywatności oraz wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi prywatności i ochrony danych.

W określonych, ograniczonych okolicznościach możemy udostępniać lub przekazywać dane osobowe niepowiązanym osobom trzecim. Na przykład możemy przekazać dane osobowe osobie trzeciej (i) na wniosek użytkownika; (ii) w celu dostosowania się do wymagań prawnych lub nakazu sądowego; (iii) w celu weryfikacji możliwości popełnienia przestępstwa polegającego na kradzieży tożsamości; (iv) w związku ze sprzedażą, zakupem, fuzją, reorganizacją, likwidacją bądź rozwiązaniem Optimal Dariusz Jackiewicz; lub (v) w innych podobnych okolicznościach. W przypadku wystąpienia takiego zdarzenia podejmiemy odpowiednie kroki celem zabezpieczenia danych osobowych użytkownika.
Wiele naszych witryn internetowych 3M pozwala na dokonanie wyboru w przedmiocie ujawniania i/lub przekazywania danych osobowych użytkownika. W większości przypadków prosimy użytkownika o wskazanie swych wyborów z chwilą przekazywania swych danych osobowych na stosownej stronie.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Dane osobowe użytkownika są zasadniczo przechowywane w bazach danych Optimal Dariusz Jackiewicz lub bazach danych utrzymywanych przez naszych usługodawców. Większość baz danych znajduje się na serwerach zlokalizowanych w Polsce. W zakresie wymaganym przepisami prawa, jeżeli dane osobowe podlegają przekazaniu poza kraj użytkownika, dostarczane jest stosowne zawiadomienie.
Optimal utrzymuje odpowiednie zabezpieczenia w celu ochrony poufności, bezpieczeństwa i integralności danych osobowych użytkownika. Na przykład korzystamy z technologii warstwy zabezpieczenia łączy (SSL) w celu przekazywania danych osobowych przez Internet. Choć korzystamy ze środków zabezpieczających w celu intensyfikacji ochrony danych osobowych użytkownika przed nieupoważnionym ujawnieniem, niewłaściwym wykorzystaniem lub zmianą, tak jak ma to zresztą miejsce w przypadku wszystkich sieci komputerowych podłączonych do Internetu, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa informacji przekazywanych przez Internet i nie ponosimy odpowiedzialności za naruszenia bezpieczeństwa pozostające na uzasadnionych podstawach poza naszą kontrolą.

Łącza do witryn internetowych osób trzecich

Witryny internetowe Optimal mogą zawierać łącza do witryn internetowych nieprowadzonych przez Optimala. Powyższe łącza udostępnia się w charakterze usługi i nie implikują one jakiegokolwiek zatwierdzenia działań lub treści takich witryn, ani żadnych związków z ich operatorami. Optimal nie sprawuje kontroli nad takimi witrynami internetowymi i nie ponosi odpowiedzialności za ich treść, bezpieczeństwo ani praktyki w zakresie prywatności. Zalecamy użytkownikom zapoznanie się z zasadami ochrony prywatności umieszczonymi w witrynach sieci Web przed korzystaniem z nich bądź przekazywaniem jakichkolwiek danych osobowych.

Dostęp do danych osobowych

Użytkownik ma prawo przeglądania, poprawiania i aktualizacji danych osobowych, które przekazuje nam za pośrednictwem witryny internetowej Czystoscihigiena.pl®, korzystając z mechanizmów przekazywania opinii dostępnych na poszczególnych witrynach internetowych firmy Optimal, klikając lub pisząc na adres korespondencyjny Optimal Dariusz Jackiewicz ul. Mikołaja Reja 3, 80 – 404 Gdańsk, Polska.

Przechowywanie danych osobowych

Optimal przechowuje dane osobowe zgromadzone za pośrednictwem witryn internetowych Optimala dopóki są niezbędne dla celów dostarczania usług, produktów i informacji, o jakie użytkownik wnioskuje lub w sposób dozwolony przepisami obowiązującego prawa.

Dzieci i rodzice

Witryny internetowe Optimala zasadniczo nie są przeznaczone dla osób poniżej 13 roku życia. Optimal świadomie nie namawia, ani nie gromadzi danych osobowych od ani o dzieciach za pośrednictwem swych witryn internetowych, z zastrzeżeniem zakresu dozwolonego obowiązującymi przepisami prawa. Jeżeli dziecko użytkownika przekaże dane osobowe a użytkownik chciałby wnioskować o ich usunięcie z naszych rejestrów, może to zrobić korzystając z mechanizmów przekazywania opinii dostępnych w poszczególnych witrynach internetowych Optimal, klikając łącze lub pisząc na adres Optimal Dariusz Jackiewicz ul. Mikołaja Reja 3, 80 – 404 Gdańsk, Polska.

Pytania dotyczące niniejszych Zasad lub naszych Deklaracji prywatności

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszych Zasad lub obowiązującej na poziomie krajowym lub na poziomie konkretnej witryny sieci Web Deklaracji prywatności bądź zakresu wykorzystania danych osobowych, prosimy o kontakt z nami klikając łącze lub pisząc do nas na adres Optimal Dariusz Jackiewicz ul. Mikołaja Reja 3, 80 – 404 Gdańsk, Polska.

Zmiany w niniejszych Zasadach i naszych Deklaracjach prywatności

Optimal zastrzega sobie prawo do aktualizacji lub modyfikacji niniejszych Zasad w dowolnym czasie i bez uprzedniego zawiadomienia poprzez umieszczenie zmienionej wersji niniejszych Zasad w naszych witrynach internetowych Optimala. Zastrzegamy sobie także prawo do aktualizacji lub modyfikacji obowiązujących na poziomie krajowym lub na poziomie konkretnej witryny sieci Web Deklaracji prywatności w dowolnym czasie i bez uprzedniego zawiadomienia poprzez umieszczenie zmienionej wersji Deklaracji prywatności w odpowiedniej witrynie internetowej Optimala. Jeżeli wprowadzimy zmiany do niniejszych Zasad lub jakiejkolwiek Deklaracji prywatności, zmiany obowiązują tylko wobec danych osobowych zgromadzonych po umieszczeniu zmienionej wersji Zasad lub Deklaracji prywatności w odpowiedniej witrynie internetowej firmy Optimal.

Niniejsze zasady "Polityki prywatności" zostały wprowadzone i obowiązują z dniem 01 marca 2009 roku.

Dariusz Jackiewicz

PRAMOL GERMEX A Preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni (kan. 10 l)
Germex A preparat biobójczy, myjąco-dezynfekujący do wszystkich powierzchni wodoodpornych
haccphit promocja
-15%
Cena brutto 411,93zł
Cena brutto 349,98zł
Szczegóły
produkty promocyjne
Reklamy
Partnerzy